Henge opp maleriene

Slik anbefaler vi å henge opp maleriene.
 
Det kan lønne seg å være to personer til dette.
 
Etter våres kunders tilbakemedling så har PerfectArt vudrert att bytte oppheng, nå leveres alle malerier med nytt oppheng.
 
Ny Instruks for oppheng/ New Hanging Instructions

Norsk 

  •         Fest hempen midt på eller på hver sin side av lerretsrammen, avhengig av maleriets størrelse. Bruk de medfølgende småskruene til dette.
  •         Velg ut stedet du ønsker å henge opp maleriet. Marker smått med en blyant.
  •         Plasser kroken på veggen, slik at tippen vender opp. (se bilde nedenfor)
  •         Bank kroken inn i veggen, vær forsiktig så du ikke ødelegger veggen.
  •         Heng maleriet på kroken.

 

Det holder ofte med en (1) krok pr lerret.

 

English 

  • Place the bar/hook on the middle or on each side of the canvas frame, according to the size of the painting. Use the included screws.
  • Choose the place where you wish to hang the paintings.
  • Turn the head so that the pointy end is pointing up. (as in the picture above)
  • Hammer the nail into the wall, be careful so that you don’t destroy the wall.
  • Hang the painting on the nail.

Usually one (1) nail is enough per canvas.